Sagt samtidigt med sista sucken

Text: Karin Skagerberg

Åke Persson (Historiska Media)

”Jag dör som jag har levat: över mina tillgångar.” Orden ska ha yttrats av den, även på sin dödsbädd, ack så kvicke Oscar Wilde. En inte fullt så poetisk, men dock ganska handfast uppmaning, ska ha kommit ur den grekiske vetenskapsmannen Arkimedes mun, innan han år 212 f.Kr. dräptes av en romersk soldat: ”Rubba inte mina cirklar!”

Författaren och journalisten Åke Persson har sammanställt berömda sista ord från antiken till i dag, yttrade såväl på slagfält som i drottninggemak. Yttrandena är allmänbildande i sig, men mest intressant är att läsa historierna bakom dem. Majoriteten av de ödesmättade sista orden verkar nämligen vid närmare granskning inte stämma, utan vara antingen rena efterhandskonstruktioner eller baserade på missförstånd.