Så samtalar svenskarna

Text: Susanna Karlsson

Per Linell (Linköpings universitet)

Den mänskliga tillvaron präglas av samtal. Vi pratar oss igenom såväl vår privata tillvaro som vårt yrkesliv. Ja, vi ingår i samtal i samma stund vi föds – redan i förlossningssalen talas vår tillvaro fram.

Professor Per Linell forskar i svenska samtal. Han har i två volymer samlat flera decenniers kunskap om privatpersoners samtal med samhällsinstitutioner: barnmorskors samtal med gravida, läkares med patienter, förhörsledares med brottsmisstänkta.

Samtalen påverkas av de verksamheter där de ingår, och medverkar till att verksamheterna ser ut som de gör.

Böckerna riktar sig till alla med intresse av samtal där det privata och det offentliga möts – särskilt till språkstuderande och samhällsvetare. Men även de yrkesgrupper som representeras i studierna kan ha glädje av läsningen.