Överkurs för underbetalda översättare och tolkar

Text: Cecilia Christner Riad

(Språkrådet, Norstedts)

Sverige har fem erkända minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Förutom dessa uppskattar Språkrådet att det talas minst 150 språk i Sverige. Och inom Europeiska unionen talas numera 24 officiella språk.

Översättning och tolkning spelar alltså en roll som man inte kan överskatta. För att rikta ljuset mot området har Språkrådet gett ut en lägesbeskrivning. Med sina speciella förutsättningar ger EU flera exempel på de problem som översättare brottas med.

När det gäller lagtexter som ska gälla i unionen betraktas alla 24 översättningarna av ursprungstexten som original. Det betyder att de krav på klarspråk som numera är lagstadgade i Sverige måste jämkas med hur andra länder skriver myndighetstexter. Nog så knepigt.

Den här boken är en samling artiklar om historiken, forskningen, utbildningarna, arbetsmarknaden och olika specialområden. Skribenterna är forskare, yrkesverksamma tolkar och översättare.

Vi är helt beroende av översättning och tolkning, men sällan får utövarna de resurser de behöver. Översättare och tolkar är kraftigt underbetalda. Från ett språk till ett annat kan fungera som en bra guide för den som trots allt vill ge sig in dessa yrken.