Nytt språk helt fritt från grammatikböcker

Text: Eva Barkeman

Tanken är att inte bara lära språket – utan också tänka på det. Appen Rosetta stone lär ut 24 olika tungomål, men inget referensspråk används. Allt sker på det nya språket. Precis som när barn ska lära sig sitt modersmål, handlar det om att ta del av en kombination av bild och ljud.

Inspirerad av en Indienresa väljer jag hindi, ett indoeuropeiskt språk som talas av 280 miljoner människor. Första lektionen inleds med yogautövarnas klassiska namaste, som betyder ’jag bugar mig’ på sanskrit, och innebär ungefär ’det sanna i mig hälsar det sanna i dig’. Det upplästa ordet ackompanjeras av en bild på de hälsande, med texten utskriven.

Sedan läser appen upp orden för ’pojke’, som låter som ”lärrka”, respektive flicka, ”lärrki”, samtidigt som rätt bild markeras på skärmen. I nästa steg syns en flicka som äter och en pojke som dricker. Rösten läser upp ”Lärrki ka rahi hä” och ”Lärrka pi raha hä”. Orden grönmarkeras i takt med att de läses upp, nästan som i karaoke. Efter ett tag förstår jag intuitivt lite av språklogiken, till exempel att raha rör maskulinum och rahi femininum, utan att det förklaras någonstans.

I huvudmenyn kan man repetera sin vokabulär eller få grammatik kopplad till respektive lektion, där varje språkljud får sig en duvning. Jag lär mig hur hi och pi skiljer sig åt i skrift. Det är synnerligen effektivt när det gäller att försöka lära sig ett språk som hindi, som för mig är så främmande.

Bilderna är fina och programmet känns modernt och genomtänkt. Man behöver varken läsa eller skriva, bara förstå ljuden och deras innebörd. Ett av Rosetta Stones lanseringsargument är just att man slipper grammatikböcker.

Det tar dock irriterande lång tid att ladda programmet mellan lektionsavsnitten – samtidigt som jag själv blir utkastad ur appen om jag är inaktiv några minuter.

Jag får väl tänka namaste, och hoppas att jag kommer långt med det!

Testfakta Rosetta stone

Grundspråk: Engelska, men bara i app-menyerna. All undervisning sker på det språk man vill lära sig.

Antal glosor: Oklart.

Pedagogik: Tydligt upplästa ord och fraser, som ”kvinnan dricker”, ska paras ihop med rätt bild. Bygger på interaktion och repetition. Man kan när som helst gå tillbaka och göra om en övning.

Återkoppling: Minimal. Klickar du på fel bild (man som äter, när det skulle vara kvinna som dricker) får du ett rött kryss som enda straff – i väntan på rätt svar, som generar en grön bock och en glad trudelutt. Efter varje lektion får du statistik över korrekta och felaktiga svar.

Tävlingsmoment: Inget.

Design: Snygg design med stora fina bilder mot en svart bakgrund. Du kan när som helst pausa lektionen, förstora en bild eller klicka på högtalaren för en repetition av uttalet.

Vilka språk: Arabiska, engelska (amerikansk och brittisk), farsi, franska, grekiska, hebreiska, hindi, nederländska, irländska, italienska, japanska, koreanska, kinesiska, pilipino, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, turkiska, tyska, vietnamesiska.

Kostnad: Första lektionen på varje språk är gratis. Vill man köpa hela paketet kostar det mellan 1 000 och 1 500 kronor.