Nätordbok fångar modern isländska

Text: Anders Svensson

Islex (islex.se)

I Språktidningen 1/12 förut­spår språkvetaren Katrín Axelsdóttir att útrásarvíkingur,­ ’expansionsviking’, är det isländska ”krisord” som har störst chans att ta plats i ord­böckerna. Förutsägelsen infriades snabbt – i den nätbaserade ordboken Islex finns substantivet med som ensam representant för de nyord som uppstått i finanskrisens kölvatten.

Moderna isländsk-svenska ordböcker har länge varit en bristvara. Islex, som är ett samarbete mellan nordiska universitet och institutioner, fångar dagens isländska på ett utmärkt sätt. Den innehåller rikligt med språkexempel och en hel del illustrationer, och väjer inte för ord med lågt stilvärde.