När rörelsen ska övergå i ord

Språket och dansen, Red. Birgitta Sandström (Carlssons).

Text: Anders Svensson

Det är svårt att sätta ord på dans. Alla kan lära sig vad plié, tendue och relevé betyder, men i undervisningen blir språket ofta personligt. Det kan handla om allt från rytmiserade ljud som bam bam bam till meningar som jag spottar till kvinnan som sitter där i hörnet. I dansens värld behöver inte spotta röra sig om en loska. Den som spottar riktar uppmärksamheten åt ett visst håll – ett verb som bildats till engelskans spotlight.

I denna antologi skildras dansens språk av olika forskare. Texterna är bland annat baserade på intervjuer med dansare och koreografer. De redogör för ett fackspråk med en mängd vedertagna uttryck, som dock frodas tillsammans med utövarnas egna metaforer, liknelser och ord. Dessutom finns det en rik flora av icke-verbalt språk; gester och miner är ofta minst lika betydelsefulla som talat språk.

Boken ger inblick i ett språkligt universum som få annars får tillträde till. Den är lärorik och gedigen, men den akademiska tonen gör att texterna kanske inte roar lika mycket som en bra dansföreställning.