Myndigheterna säger du till dig

Text: Helén Preutz

Alla som sprättat upp ”det orange kuvertet” har kommit i kontakt med vad som kallas myndighetskommunikation.  I kuvertet hittar man en sex­sidig informationstext från Skatteverket, med samma läsbarhetsgrad som en veckotidning.

Den här boken vänder sig främst till dem som han­terar text i sitt arbete – det vill säga merparten­ av dagens yrkesverk­samma. Författarna­ har koncentrerat sig på myndig­heternas sätt att meddela sig med omvärlden: Vem författar texterna? Vad tycker mottagarna? Hur har texterna förändrats över tid?

I dag finns myndigheternas texter i stor utsträckning på nätet. Tanken är att en myndighets webbplats ska fungera som ett elektroniskt servicekontor, där medborgaren själv kan beställa broschyrer och uträtta ärenden. Detta tänkta samspel gör att myndigheterna tillåter sig att använda ett personligare tilltal. Alltså har du blivit det mest frekventa ordet.

Samtidigt noterar bokens författare att texterna har blivit längre under de senaste åren. Det kan skada läsbar­heten. Undersökningar visar att folk i allmänhet tenderar att sluta läsa efter motsvarande två A4-sidor.

Bokens syfte är att mana till eftertanke snarare än att presentera lösningar. Är myndigheternas språk tillräckligt myndigt? Eller är det för mycket hej och du numera?