Metoder att luta sig mot

Översättningsvetenskap i praktiken Red. Elin Svahn och Lova Meister (Morfem) [https://spraktidningen.se/sites/default/files/styles/large/public/ST200775.jpg?itok=Pxy2fMk4]

Text:

Översättningsvetenskapen har vuxit fram i takt med att forskare  från olika håll har börjat intressera sig för fenomen som har med översättning att göra. På det sättet, skriver Lova Meister, doktorand i över sättningsvetenskap, har ämnet blivit tvärvetenskapligt. Forskare lånar ”teorier och metoder från andra discipliner”, som de anpassar så att de ska funka i sammanhanget. Ofta i kombination med egna metoder. Det ger förstås stor flexibilitet, men också anledning att uppmärksamma ”metodologin”; alla delar i studien måste ju passa ihop. Men vad är metodologi?

Översättningsvetenskap i praktiken introducerar begreppet – och presenterar fem studier i översättningsvetenskap. Vi får bland annat ta del av processen bakom senaste bibelöversättningen och inflödet av amerikanska flickböcker. Boken vänder sig främst till den som står i startgroparna till en forskarkarriär i översättningsvetenskap och som vill orientera sig i den ”metodologiska labyrinten”.