Medeltida ord med modern känsla

Vernacular literacies – past, present and future, Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund och Susanne Haugen, red. (Umeå universitet och Kungliga Skytteanska samfundet)

Text: Robin Orling

De runstenar som står kvar runtom i landet har nästan alla inskrifter till minne av vikingar som dött eller seglat ut i världen. Men ristandet var inte förbehållet sådana viktiga händelser. På träpinnar och benpipor har man också hittat kortare meddelanden om vardagens små bryderier.

Faktum är att skriftspråket i alla tider har använts till vardags, och denna antologi samlar artiklar som beskriver olika typer av vardagsskrift: allt från Carl von Linnés brevväxling med sina lärjungar till dagens debatterande i kvällstidningarnas kommentarsfält.

Tyngdpunkten ligger på informellt skrivande i de nordiska ländernas historia, men det finns ofta paralleller till vår egen samtid. På det medeltida Island delades till exempel handskrivna manuskript mellan byarna. Byborna kunde där lägga till sina egna kommentarer, lite som en föregångare till dagens Twitterflöden. Och vikingarnas korta meddelanden verkar vara skrivna i samma anda som när nutida nordbor slänger i väg ett sms.