Med fri tillgång till alla språk

Translanguaging. Ofelia García och Li Wei (Natur & Kultur)

Text: Maria Arnstad

Svenska är ett språk, engelska ett annat, arabiska ett tredje … Det är så vi är vana att tänka om språk, som separata system, enskilda enheter. Men tänk om vi i stället skulle lösa upp gränserna och låta språken flöda in i varandra? Vid varje tillfälle skulle vi då kunna lyfta fram ett ord eller en fras på det språk som vi bäst förstår – och bäst gör oss förstådda på.

Det är detta som är translanguaging, ’transspråkande’. Och det kan bli en resurs i skolundervisningen, hävdar författarna till den här boken. Då hamnar funktionen snarare än formen i centrum.

Det vore ett enormt slöseri att inte ta vara på dagens elevers språkliga repertoar, menar Ofelia García och Li Wei, och serverar en mängd exempel på hur translanguaging kan användas för att etablera begrepp och förmedla ny kunskap. Matematik, samhällskunskap och litteratur är bara några av de ämnen som eleverna tillgodogör sig genom att röra sig fritt mellan språk som engelska, kinesiska och spanska.

Translanguaging utmanar den enspråkiga normen och hyser samtidigt ett hopp om en gränslös värld.