Mannens lov besjungs i psalm

Text: Anders Svensson

 

Psalm – kön – kyrka

Agneta Lejdhamre (Artos)

Han omnämns ofta i Den svenska psalmboken. Han representerar människan i gemen,­ är självständig, asexuell och förekommer tillsammans med uttryck för makt och styrka. Hon är sällsynt, beskylls för klandervärd sexua­litet samt rör sig främst i den privata sfären och i förhållande till andra personer. Han är med andra ord upphöjd och gudomlig, hon får ta de mindre åtråvärda egenskaper som blir över.

Agneta Lejdhamre undersöker den bild som förmedlas av manligt och kvinnligt i psalmer och vid kyrkomöten. Boken, som är en avhandling i kyrko­vetenskap, är full av intressanta analyser och reflektioner om språkets roll när det gäller att konstruera föreställningar om kön. Ordet i psalmerna står till exempel för något som betraktas som typiskt manligt och aktivt. Kyrkan ersätts däremot ofta med hon, där det kvinnliga åter får representera en passiv beroendeställning.