Lätt om språkets fängslande fält

Språket och språkarna

Text: Maria Arnstad

Jan Einarsson (Studentlitteratur)

”Världens alla olika språk är sinsemellan mer eller mindre obegripliga. Samtidigt bygger de på gemensamma, grundläggande drag. Lika men ändå olika!” Professor Jan Einarsson ger oss en vetenskaplig exposé över det mänskliga – och ibland även djuriska – språket. Boken spänner över flera av de fält som fängslat språkvetare genom tiderna, som språkens byggstenar – de särdrag som alla mänskliga språk består av: språkljud, ord, fraser, satser, meningar … Vi får också nosa på forskningsområden som språkets uppkomst, djurs läten, språkstörningar, språkteknologi och namnforskning. Jan Einarsson gör nedslag i några av de mest betydande teorierna.

Trots att boken presenterar så många fält finner han ändå plats att vara personlig.

I kapitlet om språks funktioner redogör han först för tre forskares teser. En av de grundläggande funktioner som språket har är den ”interindividuella funktionen”, där språket används som ett medel för kommunikation. Denna kan vara informerande, påbjudande eller kontaktreglerande.

Här har Jan Einarsson roat sig med att tjuvlyssna på ett samtal mellan en fyraårig pojke och hans mamma på ett tåg. Einarsson har skrivit ner några av barnets repliker, i syfte att redovisa en del av de handlingar som man kan utföra med språket. Man kan till exempel ”kommentera” (Där går han med sin pappa), ”associera” (Nu är vi på väg till min pappa), ”fantisera” (Detta är ett flygplan, ett rymdskepp), ”förbjuda” (Du får inte hålla mej!) och ”chockera” (Där kommer jävla tåget).

Eftersom boken i första hand är tänkt som läromedel i gymnasieämnet människans språk, är det inte svårt att hänga med i resonemangen. För den som vill fördjupa sig i något av ämnena finns tips på vidare läsning efter varje kapitel.