Knô dej in i grammatiken

Göteborgsgrammatik Lars-Gunnar Andersson Morfem

Text: Maria Arnstad

”Knô dej in fast dörra e trång / För här e änna nåt på gång.” I början av 1970-talet fängslades tv-publiken av Sonya Hedenbratts hesa röst i succén Jubel i busken.

I Göteborgsgrammatik använder språkprofessor Lars-Gunnar Andersson texten til Knô dej in som introduktion till Göteborgsdialektens egenheter.

Boken är inte bara en dialektordlista – även om läsaren får sitt lystmäte av la, änna och tjôta – utan en beskrivning av hur ett ”götebosskt” yttrande kan komponeras. Man säger släng dej i vägga, där vägga har kvar sin feminina böjning. Och när man uppmanas att ta den röe vagnen till Liseberg, signalerar röe att vagnen är ett substantiv i maskulinum. ”Tregenussystemet” lever alltså här.

Med mycket kärlek mellan raderna redovisar Lars-Gunnar Andersson göteborgskans språkljud, språkmelodi, sociala skiktningar och gräns gentemot andra mål. Och han serverar vitsiga anekdoter; ingen undgår att han är göteborgare av börd. Den som har minsta koppling till ”Sveriges framsiiidaaa” kommer att sluka denna boken. Övriga kan lära sig en hel del om hur dialekter fungerar.