Kloka råd om faktaskrivande

Att skriva faktatexter, Adrienne Gear (Natur & Kultur)

Text: Patrik Hadenius

Att skriva faktatexter är en handbok för lärare. Den ger en kort bakgrund och sedan mängder med handfasta övningar och tips till lärare som ska undervisa i just det som titeln anger.

Boken är uppbyggd kring något som kallas skrivkraft och läskraft. Det handlar om att ge eleverna kraft att läsa, skriva och öva – och dessutom tid för eftertanke. Träning ger styrka, helt enkelt.

Det är en föredömligt enkel och konkret bok. Böcker om skrivundervisning får annars ibland en onödigt stor teoretisk överbyggnad, som om skrivundervisning behövde detta för att motivera sin existens. Men inte här.

Det saknas inte teorier och forskningsbas för Adrienne Gears råd och instruktioner, men de hålls i bakgrunden. Därmed hamnar undervisande i centrum. Det betyder att boken blir mer användbar också för den som inte är lärare.

Sammantaget får man i denna bok en utmärkt introduktion till hur man skriver en faktatext.