Kanonfina vapenbilder

Vapenlexikon artilleri 1350–1880. Erik Walberg (Sveriges militärhistoriska arv)

Text: Anders Svensson

Det är illustrationerna som förgyller Vapenlexikon artilleri 1350–1880. I synnerhet är det målningar från tidigt 1600-tal som får fantasin att dansa. Här finns vapen med stor förstörelsekraft – som kanoner och handgranater – men på bild ser explosionerna snarare ut som färgsprakande vulkanutbrott och kanonkulorna för associationerna till blåbär.

I första hand är detta lexikon något för den som vill kasta sig in i en värld full av haubitsar, påtändare, lavetter och tändrör. Men huvudförfattaren Erik Walberg, som är försvarsantikvarie vid Sveriges militärhistoriska arv, exkluderar inte läsare som inte har artilleriets historia som specialintresse. Ordförklaringarna är ofta föredömligt begripliga. 

För den som likt undertecknad inte har kommit i närheten av några tunga vapen visar lexikonet också hur många vanliga ord och uttryck som har sitt ursprung i artilleriet. Nästa gång någon slår till med en riktig mörsare vet jag att det från början rörde sig om en artilleripjäs som kunde träffa mål bakom vallar och höjder.