Hitta kärnan i budskapet

Skriva för att övertyga, Mikael Rosén (Sanoma utbildning)

Text: Maria Arnstad

Varför ska någon läsa det här? Det är knäckfrågan för en copywriter. Mikael Rosén presenterar i denna handbok en central modell i marknadsföringsbranschen: veta–tycka–göra. Läsaren ska ledas in i vissa tankebanor, för att tycka att något är angeläget – och därefter skrida till verket: gå till butiken, bli medlem i klubben, teckna prenumerationen.

För att det ska fungera måste man ha sitt huvudbudskap klart. Renodla, förenkla, skala bort. Ett sammelsurium av ämnen, instruktioner och luddiga ord leder ingen vart.

Boken är uppdelad i tio kapitel. En del är mer marknadsföringsspecifika. Man kan till exempel lära sig hur man skriver utifrån olika varumärken, hur man väljer argument och vilka förutsättningar som finns för olika branscher.

Andra kapitel innehåller mer generella skrivråd, som hur man skapar en lättläst text, jobbar med rubriker och faktarutor.

Mikael Roséns eget budskap skulle kunna formuleras som ”tänk efter före”: ju mer som är färdigtänkt innan du börjar skriva, desto bättre.