Guide till gåtfull svensk frasflora

Text: Maria Arnstad

Mats Carlbom (Langenskiöld)

Förr eller senare, när någon ska lära sig svenska, måste hen ta sig an idiomen. Det är de luriga fraser i ett språk, vars ingående ord inte ger några vidare ledtrådar till vad frasen som helhet betyder.

Här kommer Mats Carlbom till undsättning. Han listar över tusen svenska idiom, som ta sig i kragen, ’skärpa sig’, bli förd bakom ljuset, ’bli lurad’ och det nya svarta, ’det som är väldigt nytt och modernt just nu’.

Uttryckens innebörd förklaras och man får bra exempel på hur de används. Men man får inte veta varifrån uttrycken kommer. För en infödd svensktalare känns förklaringarna därför något rumphuggna – man vill ha en utförligare utredning.

För någon som lär sig svenska som främmande språk, däremot, är detta säkerligen en behändig och lättläst guide till svenskans gåtfulla frasflora.