Fullt ljus på osynlig yrkeskår

Dolda gudar – en bok om allt som inte går förlorat i en översättning av Nils Håkanson (Nirstedt litteratur)

Text:

Bild: Istockphoto

Ericus Benedicti Schroderus blev 1622 Sveriges första translator regius, en statlig översättare med uppdraget att ge verk som passade Gustav II Adolfs smak och syften en svensk språkdräkt. Ämbetet finansierades med en särskild skatt. Omkring 1 600 kyrkohärbärgen i Sverige och Finland skulle årligen ge en tunna säd till arbetet.

Gustav II Adolf hade insett att översättning var makt. Vad som översattes och hur det gjordes var ett politiskt redskap. De verk som valdes ut tjänade ofta kungens ändamål.

I Dolda gudar skildrar Nils Håkanson översättningskonstens uppkomst och utveckling i Sverige. Det är en kulturhistorisk resa, från 1200-talets fria återberättande till dagens syn på den skönlitterära översättaren som både grovarbetare och konstnär.

Nils Håkanson beskriver hur samtiden alltid präglar översättningar. När Tore Zetterholm redan 1947 översatte J.R.R. Tolkiens berättelse om hobbiten Bilbo Baggers äventyr, var det inte ett klassiskt verk av en uppburen författare som skulle få en svensk tolkning. Kanske framstod boken som en i raden av triviala historier som snart skulle falla i glömska. Möjligen är det också därför som Tore Zetterholm stryker och lägger till på ett sätt som gör att översättningen hamnar långt ifrån originalet – och där han dessutom inte tycks ha haft målet att återge varken den språkliga spännvidden eller händelseförloppet.

I takt med att J.R.R. Tolkiens status stiger blir nyöversättningarna allt noggrannare och ambitiösare. Lekfullheten följer nu med till svenska – men olika översättare använder sig av olika grepp för att förmedla originaltextens känsla.

Nils Håkanson konstaterar att detta är något som händer ganska ofta. Så länge som Fjodor Dostojevskij främst betraktades som en enkel folklivsskildrare kunde översättare bortse från berättarröstens alla nyanser i Brott och straff. Men när han omvärderades som författare förändrades översättningarnas karaktär. Plötsligt var han en stilist och en tänkare – och texten behandlades med en annan typ av respekt.

Dolda gudar är en välskriven, underhållande och ögonöppnande bok om översättningens hantverk. Inte minst fångar Nils Håkanson olika översättares egenheter. För varje författares universum som får en svensk språkdräkt förmedlas också en glimt av översättarens värld.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.