En rundresa i runornas värld

Runor – Mästarens handbok, Lars Magnar Enoksen (Historiska media)

Text: Anders Svensson

Alla runor är inte huggna i sten. Otaliga runor användes också som redskap för trolldom. I den här boken berättar Lars Magnar Enoksen om runor av olika typer och från olika tidsepoker. Infallsvinkeln är praktisk: det här är en bok mer för den som vill lära sig använda runskrift än för den som vill ha en uttömmande historieskildring.

Lars Magnar Enoksen är en entusiastisk ciceron. Men någon gång hade han vunnit på att ta en paus i berättarflödet. Inte minst för att förklara vad som är hemsnickrade teorier och vad som är vedertagna sanningar.

Som introduktion till runornas värld, för en nyfiken nybörjare, är detta en lämplig bok. Illustrerade runrader och överskådliga tecken hjälper läsaren avsevärt under förvandlingen till amatörrunolog.