En bok som bildar och öppnar ögon

Kameleonter och kosmopoliter av Fanny Forsberg Lundell (Fri tanke)

Text:

Bild: Mikael Lundblad

Det är svårt men långt ifrån omöjligt. Och om förutsättningarna är goda kan en vuxen person lära sig ett nytt språk på hög nivå på förhållandevis kort tid. Det konstaterar språkforskaren Fanny Forsberg Lundell som har undersökt hur fransmän lär sig svenska i Sverige och hur svenskar lär sig franska i Frankrike.

Personerna hon har följt är inga genomsnittliga migranter. Utbildningsnivån är hög, många behärskar andra främmande språk, i det nya landet väntar ofta ett jobb eller en partner och avståndet mellan svenska och franska är inte ljusårslångt. För den som anstränger sig kan det gå ganska snabbt att bemästra det nya språket.

Svårast att få till i vuxen ålder är det perfekta uttalet. Där har den som möter det nya språket i unga år en tydlig fördel.

Fanny Forsberg Lundell nyanserar synen på språkinlärning, resonerar om språkpolitiska vägval och benar ut språkideologiska skillnader mellan länderna. Kame­leonter och kosmo­politer är därför både en folkbildare och en ögonöppnare.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.