En bibel för en modern redaktör

Webbredaktörens skrivhandbok, Karin Guldbrand och Helena Englund Hjalmarsson (Prodicta)

Text: Maria Arnstad

”Punkta upp!” Det rådet fick jag som nyanställd journalist: om du kan redovisa fakta i en punktlista – gör det! Detta var i en tid då internet inte fanns, men rådet lever vidare in i den digitala verkligheten. Även Webbredaktörens skrivhandbok framhåller punktlistans ”oslagbara” förmåga att ”presentera information på ett överskådligt sätt”. I skumläsningens tidevarv blir listan ett knep för att få ögat att fästa. Dessutom ger den struktur åt innehållet – en av webbredaktörens stående arbetsuppgifter.

Punktlistorna är legio också i denna tjocka volym, som nog innehåller det mesta man ska tänka på när man ska skriva, bearbeta och publicera texter på webben.

Somliga tips är eviga, även om de presenteras med nätets värld i åtanke: hitta stil och ton, fundera över målgrupp och syfte, stavningskontrollera, textgranska …

Annat är mer specifikt för webbmiljön, där en stor del av innehållet döljs i vindlingar av länkar och menyer, stökiga annonser, blipp och blopp. Hur hjälper man användaren att hitta rätt? Hur bygger man en webbplats logiskt och lättfattligt?

Handboken vet på råd, både vad gäller webbens form och dess språkliga innehåll, som man aldrig, aldrig kan göra avkall på om man vill locka läsare!

Själva boken lever som den lär, med mängder av exempel, överskådliga sammanfattningar och klar, flytande prosa. En bibel i punktform för publicisten i tiden.