Vad heter USA på andra språk? (Kviss #423)

Vet du vad Amerikas förenta stater, USA, heter på tolv olika språk?

Text:

Bild: Istockphoto

*” anger obligatoriska fält

Fråga 1 av 12

Sambandsríki Amerika*