Ännu ett supersvårt ordkviss! (Kviss #403)

I det här kvisset möter du tolv svenska ord. Gemensamt för orden är att dom varit med i kviss tidigare och att mindre än 20 procent av deltagarna svarade rätt. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Text:

Bild: Istockphoto

*” anger obligatoriska fält

Fråga 1 av 12

Litoral*