Xenofobi

Text: Bo Bergman

Xenofobi är belagt i skrift sedan början av 1900-talet, och dess bruk har tilltagit de senaste årtiondena. Det betyder ’sjuklig fruktan för främmande, främlingsskräck, främlingsfientlighet’.

Första ledet är det grekiska ordet xénos, som betyder ’främling, utlänning’ och ’gäst; värd’. Det är släkt med de germanska orden gäst, gestur, Gast och guest, med ursprungsbetydelsen ’främling’. Latinets ord för ’gäst’ och ’värd’, hospes, är bildat till hostis, ’främling’, och hade grundbetydelsen ’den som tar hand om främlingen’.

Det senare ledet i xenofobi ingår i ord som klaustrofobi, ’sjuklig rädsla för att vara instängd’, och agorafobi, ’torgskräck’. Det finns också de som lider av pantofobi – skräck för praktiskt taget allt. Fobi kommer från grekiskans phóbos, phobía, som betyder ’fruktan, skräck’.

Man kan hitta motsatsord till xenofobi, som xenofili, ’kärlek till eller beundran för det utländska’, och xenomani, som i en 1800-talsordbok förklaras så här: ”förkärlek för allt, som är utländskt, en af svenska folkets bedröfliga arfsynder, synnerligast hvad det qvinliga slägtet beträffar”.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.