Väl valda ord kan vinna val

Text: Anders Svensson

Ett medvetet språkbruk var en vinnande strategi för Moderaternas succéval 2006. Per Schlingmann var arkitekten bakom partiets nya sätt att kommunicera. Genom värdeladdade ord skulle Moderaternas syn på samhället också bli väljarnas. Partiet talade om utanförskap i stället för arbetslöshet och segregation, om avknoppning och mångfald i stället för privatisering, om att förbättra i stället för att förändra. För att understryka att det var Socialdemokraterna som var huvudmotståndare användes sloganen en ny tids arbetarparti.

En rad ord och uttryck från denna tid lever kvar, som jobbskatteavdrag och arbetslinje. Det visar att strategin var framgångsrik. Orden färgade inte bara debatten, utan bidrog nog också till att skapa ett starkare stöd för moderat politik, som levde kvar även efter det att partiet förlorat regeringsmakten. Socialdemokraterna har exempelvis inte avskaffat jobbskatteavdragen.

I årets valrörelse är det ännu inget parti som har lyckats få samma genomslag för sin politik med hjälp av ett nyskapande språkbruk. Men det är många som försöker. Socialdemokraterna har till exempel lanserat ett förslag om språkplikt medan Kristdemokraterna anklagar regeringen för välfärdssvek. Nya ord och uttryck är i sig ett sätt för partierna att signalera att här finns något som väljarna bör uppmärksamma.

På sidan 16 gör Janne Sundling en djupdykning i det politiska språket. Han skildrar retoriska fullträffar och fiaskon samt redogör för toppar och floppar bland alla slagord.

Men riksdagsvalet handlar förstås inte bara om hur partierna formulerar sina budskap. Ovanligt många språkpolitiska frågor har diskuterats under valrörelsen. Hetast är debatten om språktest för medborgarskap, som du läser om på sidan 26. Politikerna är djupt oeniga i frågan. Forskarna är dock överens om en sak: i dagsläget finns det inga bevis för att språktester i sig skulle leda till bättre integration.

TIPS!

I höst arrangerar vi Lättlästdagen tillsammans med Vilja förlag. Läs mer på spraktidningen.se/lattlast