Skört skällsord

Den vackra snöflingan har dragits i smutsen.

Text: Bo Bergman

Snöflinga har på senare tid börjat användas som tillmäle eller speord, främst till eller om vänsterfolk och feminister. En snöflinga är i vissas vokabulär en överkänslig, lättkränkt, naiv person eller en gnällspik. Betydelsen har hämtats från engelskans liktydiga snowflake.

Men det är många författare som har fascinerats av den vackra sexuddiga snöflingan; den har också haft ett stort antal dialektala benämningar som snöfjun, snöflaga, snöflake, snöflisa, snöflocka, snökova, snökåsa och snösmol. Mer ovanliga namn är lappvante (stor, lätt snöflinga), bladda (större, våt snöflinga) och mjäll (lös och tunn snöflinga). När man ute i bygderna har velat beskriva singlande snöflingors dans har man tagit till beskrivningar som Det snöar fingerhandskar.

Snöflingekurvan beskrevs av den svenske matematikern Helge von Koch år 1904. Om denna von Kochs snöflinga har det sagts att den är ”en av de första fraktaler som studenter kommer i kontakt med, och den är också ett av de första exemplen i sitt slag i matematikens historia”.

Snöflinga är också namnet på en vitblommande (ampel)växt.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.