Skippa spinnet!

Text: Staffan Dopping

Är du också trött på politiker som manipulerar med ord och som är så talepunktstyrda att man till slut inte förstår vad de säger? Tja, om man ska vara ärlig så kan väl journalister och andra också bruka orden på ett sätt som inte gör verkligheten rättvisa, och i värsta fall kan de här vilseledande processerna pågå parallellt. Hur som helst så önskar jag att vi kunde få stopp på spinnet:

Skandal!
Ni försökte mörka!
IT-skandal!
Avsteg från lagen!
Nej, en brottslig handling!
Fara för rikets säkerhet!
Haveri! Men inte hos oss!
Misstroende – avgå!
Oseriöst!
Säkerhetskris!
Backa Hultqvist!
Avgå!
Nej, sitt kvar!

Den mångbottnade och utdragna skandalen på Transportstyrelsen har innehållit många exempel på ord som väljs för att manipulera bilden av verkligheten och för att ställa till ett helsike för motståndarna. Jag kommer ofta på mig själv med att ropa till tv:n eller radion: ”Nej Ebba Busch Thor, sluta säga säkerhetskris!” Jan Björklund har sagt ”säkerhetsläckage” medan Annie Lööf föredrog ”säkerhetsskandal”. Stefan Löfven har kallat det hela för ”haveri”, medan Jonas Sjöstedt ofta använder samma term som de flesta nyhetsmedierna, nämligen ”IT-skandal”. Jimmie Åkesson har talat om ett ”politiskt haveri”.

Just ”säkerhetskris” känns påfallande politiserat. Genom att välja ett ord med minimal koppling till Transportstyrelsen försöker man ge intrycket att hela Sverige befinner sig i en farlig och akut kris, och det ska framstå som att det är regeringen som har försatt oss i detta prekära läge.

Men allmänheten har nog ändå känt sig förvirrad både en och två gånger i denna kanonad av slagord, spinnförsök, överdrifter och eufemismer som har skjutits ut över det mediala slagfältet.

Så nu hoppas jag att våra politiker vågar ”tagga ner” i nästa stora affär som får politiska implikationer. En hel del medborgare genomskådar nog de oblyga försöken att justera mediebilden med strategiskt utvalda signalord som är tillkomna för att understödja en politisk agenda. Ord har ju den egenheten att de kan användas både för att belysa och begripliggöra verkligheten och för att dölja den.

Det misstroende som var tänkt att riktas mot tre specifika statsråd har i praktiken lett till en misstro mot både myndigheter och partier. Det som skedde inom Transportstyrelsen var allvarligt och uppseendeväckande i sig, och därför är det oroande att man frestas ta till ett uttryck som statsministern gjorde bevingat för något år sedan: ”Det där är bara käbbel.”

Så en vädjan till er på partikanslierna: Var inte ”översmarta” när ni myntar signalord med agendasyfte. Om ord som kommer ur de politiska munnarna inte når fram till våra hjärnor är det slöseri med tid. Det är som att försöka tvinga ner en fyrkantig kloss i ett runt hål. Var varsam med orden och kalla helst en spade för en spade!

Staffan Dopping är kommunikationskonsult och tidigare journalist, bland annat på Sveriges Radio.