Oligark

Text: Bo Bergman

Om Ukrainas senaste president och flera andra av landets politiker används ofta benämningen oligark. En oligark är en bottenlöst rik affärs- eller industriperson, ofta med politiskt och finansiellt inflytande. Oligarken är medlem av en oligarki, en mäktig finanselit.

Ordet oligarki betecknade från början en styrelseform där makten innehas av ett fåtal, men på 1800-talet kom det också att användas om en liten grupp som styr med hjälp av kapital eller ärvd titel. Det postkommunistiska Ryssland och Östeuropa har fått se och uppleva många oligarker, det vill säga entreprenörer som efter privatiseringarna blivit stenrika företagsägare och finansmän med mycken makt.

Oligark och oligarki hör ihop med grekiska ord som olígoi, ’(några) få’, arché, ’början; herravälde’, árchein, ’vara först; härska’, och archi-, ’först, förnämst, ledande’. Samma ord ingår bland annat i oligopol, ’marknad med fåtalig grupp av säljare’, och matriark, ’styreskvinna, kvinnligt (familje)över-
huvud’, och hierarki, ’prästvälde; sträng rangordning’. I svenskan finns förstavelsen archi- i arkitekt, ordagrant ’förste timmerman, byggmästare’, men den har också blivit ärke- i ärkebiskop, ärkenöt.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.