Med känsla för andra

Brokig väg ledde fram till EMPATI.

Text: Bo Bergman

Ordet empati har en brokig härstamning med tyska, grekiska och engelska anor. På 1800-talet började tyska forskare tala om Einfühlung med betydelser som ’inlevelse; medkännande fantasi’. Det var från början en psykologi- och filosofiterm, och brukar ses som ett återgivande av grekiska empátheia, ’kärlek, passion, lidelse’.

Brittiska forskare tog till sig samma grekiska ord som lämplig motsvarighet till Einfühlung. Det blev empathy, som någon gång troligen på 1940-
talet hämtades in i svenskan som empati. Intressant är att redan i Gustaf Dalins ordbok Främmande ord i svenska språket, tryckt 1871, finns uppslagsordet ”empathi och -ti” med översättningen ”häftig sinnesrörelse; mottaglighet för sinnesrörelser”. Detta får nog betraktas som en typ av hapax legomenon, ett engångsbelägg eller engångsord. Andra skriftliga belägg kommer betydligt senare.

Empati används numera om inkännande; förmåga att sätta sig in i och förstå en annan människas känslor, viljeliv och psykiska situation. Ordet är inte synonymt med sympati.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.