Isär är inte alltid en straffspark

Text: Anders Svensson

Felaktiga särskrivningar är kanske det språkfel som får mest uppmärksamhet i dag. De väcker både skratt och upprördhet. Den som vill frossa i dem hittar bland annat böcker och Facebook-grupper ägnade åt detta fenomen.

Att ofta skriva ihop i stället för att skriva isär är ett kännetecken för såväl svenska som många andra språk i den germanska språkfamiljen. En sammansättning som straffspark heter till exempel straffespark på norska och danska, brotsspark på färöiska, vítaspyrna på isländska, Strafstoß på tyska och strafschop på nederländska. Engelskan är ett undantag. Där talas det om penalty kick.

Just engelskans inflytande pekas ibland ut som en möjlig förklaring till felaktiga särskrivningar i svenskan. Visst är det en tänkbar orsak. Men den har intebevisats. Och den som lär sig engelska får också lära sig att hopskrivning – som i goalkeeper, ’målvakt’, och linesman, ’linjedomare’ – är normen i många fall.

Verbet särskriva är belagt i svenskan sedan 1863. Då var tyska det mest statusfyllda främmande språket i Sverige. Från Tyskland kom varken då eller senare knappast några starka impulser till särskrivningar. Det var trots allt jordbruksministern i Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, som 1999 introducerade en Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, ’nötkreatursmärknings- och nötköttsetiketteringsövervakningsansvarsfördelningslag’.

Här skriver Lena Lind Palicki om särskrivningar i svenskan. Hon konstaterar att författare som August Strindberg och Anna Maria Lenngren även de gjort sig skyldiga till felaktiga särskrivningar.

Det som är nytt är alltså inte särskrivningarna i sig. De har nog alltid funnits. Snarare är det så att vi lever i en tid med tydligt definierade skrivregler samtidigt som vi dagligen möter enorma textmängder. Och alla dessa texter är inte signerade skribenter som – tillskillnad från Till Backhaus – tycker att valet mellan att skriva ihop eller isär är någon straffspark.

TIPS! Språktidningen har börjat med en podd om språk! Du hittar de första avsnitten på: www.spraktidningen.se/podd.