Hedersmord

Text: Bo Bergman

Ordet hedersmord gör på många ett tvivelaktigt eller upprörande intryck, men flera andra språk använder motsvarande term. Danskan säger æresmord, finskan kunniamurha, tyskan Ehrenmord, franskan meurtre d’honneur och engelskan honour murder, honour killing. Ibland förses orden med citationstecken, ett slags reservation, avståndstagande. 

I svenskan är hedersmord belagt åtminstone från första hälften av 1800-talet. I Fredric Cederborghs Ungdoms tidsfördrif, 1834, heter det: ”gubben … skulle anse öfverlagda hedersmord lika oförlåtliga som simpla, i vredesmod begångna, dråp …” År 1897 kunde man i en tidskrift läsa: ”två fostersystrars rivalitet om en man och ett däraf beroende spanskt hedersmord”.

Svenskan känner liknande sammansättningar som hedersstraff, ’straff som går ut över hedern och anseendet’, och hedersstrid, ’strid som rör hedern’. Man kan också nämna hederssak. Det är en handling som är nödvändig enligt ens eget och omgivningens hedersbegrepp, något som man gör för att ha hedern i behåll. Hederskulturer har flertusenårig hävd runt om i världen, och på många håll är synen på heder, ära och skam fortfarande djupt allvarsam.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.