Grupp med gemenskap

I en KOHORT finns kännetecken som förenar.

Text: Bo Bergman

Under den pågående pandemin har vi rätt ofta i medierna mött ordet kohort med betydelsen ’avgränsad grupp av smittade personer’, i sammansättningar som kohortavdelning, kohortteam och kohortvård.

Vad är då kohort? Ordet lånades in på 1700-talet, som benämning på en underavdelning av en fornromersk legion. Det latinska grundordet cohors, med genitiven cohortis, betyder ’inhägnad plats för kreatur; gård; något avskilt; truppavdelning i legion; skara, följe’.

Under 1800-talet kunde ordet i svenskan också användas om diverse krigarskaror runt om i Europa, men i allmänspråket var betydelsen ’flock, grupp, hop’, i debatter gärna lite nedsättande eller hånfullt: ’anhang, följe, gäng’.

Det språkbruket lever delvis kvar. Men numera förekommer kohort ofta i statistik-, medicin- och sociologispråk om en grupp av i något avseende sammanhängande företeelser, eller en grupp med människor med vissa gemensamma egenskaper och kännetecken, som födelseår – eller i det här fallet coronapatienter.

Som en etymologisk slutkläm kan nämnas att slutleden -hort hör ihop med latinets hortus, ’trädgård’. och är besläktat med det svenska gård.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.