Ett ord som utvidgats med åren

Text: Bo Bergman

Den här gången ska fokus stå i fokus. Betydelsen ’centrum (för uppmärksamhet), medelpunkt’ är numera den vanliga i allmänspråket. Men när ordet lånades in på 1700-talet, med stavningen focus, var det som tekniskt fackspråksord, med betydelsen ’brännpunkt, samlingspunkt för ljusstrålar’. Avledningen fokusera betyder ’ställa in skärpan’ och ’sätta något i fokus, koncentrera sig på något’. Som optisk term är fokusering känt i svenskan sedan 1800-talet.

Det latinska grundordet focus betyder ’eld(stad), härd; fyrfat’. En ordsläkting är foajé, ’förhall, pausrum på teater eller biograf’, som via franskans foyer kan föras tillbaka på talspråkslatinets focarium, ’eldrum, värmerum’. Foajén var till en början ett rum där skådespelarna kunde värma sig under pauserna; senare fick också teaterpubliken tillträde.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.