En daglig rapport

Ordet BULLETIN har en rund ordrot.

Text: Bo Bergman

Det franska ordet bulletin började bli vanligt i svensk press på 1770-talet. Då tyckte insändarskribenten ”Upmärksam Swensk” att ”det wore önskeligit om wi Swenske altid biflitade oss om, at bruka Swenske ord, när wi kunna undwika de Utländske”.

När bulletin lånades in var betydelsen ’officiell, daglig rapport om en högtstående persons sjukdom; berättelse om krigsoperationer eller om väderlek’. Betydelserna ’sjukdoms- eller nyhetsrapport’, ’periodisk redogörelse’ och ’tillkännagivande’ lever kvar, och för någon tid sedan lanserades en dagstidning på nätet med just namnet Bulletin, en nyhets- och kulturtidning med ”opinionsbildning i en liberalkonservativ tradition”.

Bulletin är en diminutivbildning till franska bulle av latinets bulla ’blåsa, bubbla; kapsel’ och i medeltidslatin ’sigillkapsel på dokument; påvlig skrivelse’. Det är bildat till en indoeuropeisk ordrot bhel-, ’svälla, vara rund’. Till ordsläktingar hör balle, ballong, boll, boulevard och bålverk, bowling, bulle, böld och fallos.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration