Behovet att rädda hotade ord är eklatant

Text: Anders Svensson

Ibland kan ord bli föråldrade nästan över en natt. När Berlinmuren föll för 30 år sedan dröjde det inte länge innan DDR upphörde att existera som stat. Kollapsen satte också punkt för det politiskt färgade språkbruk som den kommunistiska regimen använde för att svartmåla samhällssystemet på andra sidan järnridån.

Att smygtitta på tv från Västtyskland var mycket vanligt i DDR. Kanske var det därför som regimen gjorde sitt yttersta för att, med språket som verktyg, framställa västliga påfund som skadliga eller omoraliska. När intresset för hiphop började spira i DDR under 1980-talet talade staten om akrobatischer Volkstänzer, ’akrobatisk folkdansare’, i stället för Breakdancer. Om sådant som var populärt i väst inte gick att hålla borta från DDR skulle åtminstone östtyskan i möjligaste mån hållas ren från anglicismer. Följaktligen blev Windsurfen, ’vindsurfning’, till Brettsegeln (ordagrant ’brädsegling’) och Jeans blev till Nietenhosen (ordagrant ’nitbyxor’).

Ett redskap i propagandakriget mot Västtyskland var ordboken Duden. I DDR fylldes spalterna med ideologiskt laddade definitioner. På sidan 16 berättar Carl Undéhn om hur det gick till när redaktionerna från öst och väst efter återföreningen skulle ta fram en gemensam ordbok.

Politiska omvälvningar kan göra så att ord slutar användas närmast ögonblickligen. Men ofta är det en utdragen process. Resan ett ord gör från att kännas lite omodernt till att helt försvinna ur bruk kan ta flera hundra år.

I det här numret listar vi 1 001 svenska ord som kan vara på väg att somna in. I dagsläget används de så sällan att de kan riskera att strykas ur Svenska Akademiens ordlista.

Vill du adoptera något av dessa hotade ord? Skicka gärna in ditt favoritord med en motivering där du också berättar hur du använder ordet. Läs mer om kampanjen på sidan 26.

Själv lovar jag att ta mig an eklatant. Ordet har börjat bli så ovanligt att behovet är just eklatant.

TIPS! Nästa år fyller vår konferens Språkforum tio år! Boka gärna in fredag 20 mars. Mer information kommer i nästa nummer!