Bara ord gör inga under

Text: Anders Svensson

Strävan efter ett inkluderande språk har gått så långt att den främst skapar osäkerhet. Så skrev språkvetaren Lars Melin nyligen i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter.

Lars Melin hävdar att vissa aktivister och språkvetare har en övertro på ordens kraft att förändra världen. Han vänder sig bland annat mot att använda funktionsvariation i stället för handikapp. Ett sådant skifte ser han främst som ett sätt att försöka skönmåla verkligheten. Hittills har jag dock inte mött någon språkvetare som anser att ett byte från ett ord till ett annat är någon mirakelmedicin. Resan från städare via lokalvårdare till hygientekniker gjorde till exempel inga under för yrkets status.

Men det finns fall där nya ord har banat väg för förändrade attityder. Då har orden skapat konstruktiv debatt som i sin tur har följts av konkreta åtgärder.

Ett exempel är skiftet från lapp till same. Länge behandlades svenska samer som andra klassens medborgare. Att många samer uppfattade lapp som nedsättande var inget som då bekymrade det svenska majoritetssamhället. Men attityderna förändrades. Samer fick så småningom status som nationell minoritet och samiska blev ett nationellt minoritetsspråk. Dessa steg hade stor symbolisk betydelse. Därför fungerade bytet från lapp till same. Lapp kom att förknippas med forna tiders förtryck och skam – medan same har laddats med stolthet.

Lars Melin skriver att ”anständigheten kräver att vi talar respektfullt om våra medmänniskor”. Problemet är att vi inte alltid är överens om vad som är anständigt. Vissa tycker att det fortfarande går bra att säga lapp medan samer i regel uppfattar ordet som kränkande. Därför är det alltid klokt att lyssna på dem som benämns.

I rättssalen kan det vara nödvändigt att återge nedsättande ord för att hot och kränkningar ska bli begripliga. På sidan 56 skriver Astrid Skoglund om hur domstolar ändå kan formulera domar på ett sätt som inte utsätter brottsoffer för nya kränkningar.

Välkommen till ett nytt nummer av Språktidningen!

TIPS! Språktidningens årliga konferens Språkforum firar tioårsjubileum på Hilton Slussen i Stockholm den 20 mars. Läs mer på sidan 11.