Allt och ingenting är giftigt!

Text: Staffan Dopping

För ett par år sedan skrämde åtskilliga medier slag på en betydande del av Sveriges befolkning. Chockbudskapet ”Giftiga ägg även i Sverige”, basunerades ut på löpsedlar och i nyhetstelegram, och för säkerhets skull etiketterades det hela som en giftskandal.

För den som läste igenom hela texten och tog del av informationen från Livsmedelsverket, framgick det emellertid att risken att ta skada av äggen var nära med noll.

”Utifrån våra beräkningar baserat på uppmätta halter och svenska matvanor är det inte någon hälsorisk”, meddelade myndigheten, efter att uppgifter om att giftiga ägg från Nederländerna hade levererats till 13 restauranger i Västsverige. Vilket inte hindrade så gott som alla stora medier från att slå på stora gifttrumman i rubriker.

Men vad är egentligen gift? Hur bestämmer vi om ett ämne ska hamna i den kategorin eller om det ”har turen” att betecknas som ogiftigt? Den här frågan lämnar mig ingen ro, och jag hoppas att ni tillåter mig att lägga ut texten om giftbegreppet något.

Det visar sig nämligen att det inte går att separera gifter från övriga ämnen, eftersom allt är giftigt. Va? Är allt giftigt, vad har Staffan rökt? Nejdå, jag har gått till uppslagsböckerna och där är beskedet tydligt. Citat från Wikipedia: ”Vad som betraktas som gift varierar då alla substanser är dödliga i allt för stora koncentrationer. Med undantag av cancerframkallande gifter där varje molekyl teoretiskt kan omvandla en cell i riktning mot en cancercell är alla gifter ofarliga i tillräckligt låg koncentration.”

Hallå, uppfattade ni? Alla gifter ofarliga … Hm, det är inte riktigt den bild som vi får från braskande nyhetsinslag om ännu ett livsmedel som visat sig innehålla ”gifter”. Tvärtom får vi oftast uppfattningen att det finns två sorters mat i världen: den sorten som innehåller gift och den som inte gör det. Inget kunde alltså vara mer felaktigt!

Även vatten är ett gift om dosen är för hög. Om du dricker sex liter vatten under någon timme kommer blodet att spädas ut på ett livshotande sätt.

Så hur ska vi se på och använda gift-ordet? Om alla ämnen är giftiga i en viss dos (som vatten) och alla ämnen är giftiga i en viss dos – då faller ju önskan att dela upp ämnen i giftiga och ogiftiga platt.

Ett annat ord som gärna smyger sig in i texter som handlar om mat och hälsa är kemikalier. Det låter i mångas ögon som orent, skadligt och allmänt läskigt. Kemikalier – vem vill få sådant i sin kropp? Men ta det lugnt! Allting som finns i verkligheten består av kemikalier: mat, vatten, luft, solen och din egen kropp. Åtminstone enligt en av de definitioner som är i omlopp; det finns åtskilliga.

Fast termen är något volatil, om ordet tillåts. Ta ättika, till exempel. När du använder det hemma för att lägga in gurka räknas vätskan inte som en kemikalie. Men om du använder samma ättika för att rengöra ugnen så är den just det, enligt Svenska kemisamfundets nomenklaturutskott.

Många ord har en laddning, och den är inte sällan starkt känslomässig. Men ofta finns en rent saklig betydelse i grunden. Mitt råd är: ta reda på betydelsen innan du går bananer.

Staffan Dopping är journalist och poddredaktör på nättidskriften Kvartal.