Visst hundan ylar vargen på dialekt

Text:

Vargar, hundar och prärievargar har alla unika yl. De olika ljudnyanserna är djurvärldens motsvarighet till människans dialekter. Ju närmare släkt djuren är med varandra, desto större likheter finns i deras yl. Bakom denna slutsats står forskare i zoologi och biologi, som med datorhjälp analyserat omkring 2 000 yl från fyra kontinenter.

Syftet med lätena tros vara att hålla ihop flocken och att kunna varna den för faror. Exakt vad vargens yl betyder ska förhoppningsvis få en förklaring genom ett forskningsprojekt som just nu pågår i den amerikanska nationalparken Yellowstone.