Vi föds med språket i våra hjärnor

Text:

Vi har en medfödd grammatik i hjärnan som är strikt formell och gemensam för alla världens språk. Den tesen framförde lingvisten Noam Chomsky på 1950-talet, och för den har han fått rejält med däng. Motståndarna är helt inne på att språket lärs in och specificeras av det tungomål som omgivningen talar.

Det har ju också varit svårt att bevisa vad som finns inbyggt i våra hjärnor. Tills nu, då ett gäng forskare i neurovetenskap säger sig ha hittat den universella ”språkmodulen” – och ger Chomsky rätt.

Ett grundargument för Noam Chomskys teori är att vi kan känna igen en sats som grammatisk, trots att den är renons på betydelse. Genom att mäta magnetfält i hjärnan med hjälp av elektroder, har man kunnat se att aktiviteten där ändras beroende på om vi får höra en mening, en fras eller en lista med ord. Detta trots att alla inlärda ledtrådar till de språkliga enheternas grammatiska funktion har skalats bort.