växtblindhet

Den som lider av växtblindhet förstår inte växters betydelse.

Text:

Urbaniseringen gör att allt färre vistas i naturen. Forskning visar att många stadsbor därför bara har en vag uppfattning om växters betydelse. Fenomenet kallas växtblindhet, ett översättningslån från engelskans plant blindness. Tidningen Syre berättar att begreppet har använts länge inom forskningen: ”Botaniker har i tjugo år kallat det växtblindhet. En oförmåga att se växterna i vår närmiljö eller för den delen – deras avgörande betydelse för våra egna liv. Men också att vi tenderar att ranka växter lägre än det släkte vi själva tillhör, djurens.”