Unga väljer s-plural

Text:

Burritos, tor­tillas, dumplings och stalkers är de plural­former som majoriteten föredrar. Och det är framför allt unga som använder plural-s i stället för mer traditionellt svenska ändelser, som –er, –ar och -or. I nya upplagan av Svenska skrivregler blir attityden till former som zombies och kimonos mer tillåtande, även om rekommendationen­ i första hand fortfarande är att skriva zombier och kimonor.

Språkrådet motiverar ändringen med att den följer språkbruket. Det finns framför allt en grupp substantiv som inte riktigt passar in i något traditionellt svenskt böjningsmönster: ord som slutar på obetonat -i, -y, -o eller –u, och ord som slutar på ett i-ljud stavat med engelskt -ie. Språkvetaren William Zetterberg, Lunds univer­sitet, visar också att bruket av s-plural är utbrett när det rör sig om lånord som pitbulls, lobbys och selfies. Äldre lånord får oftare traditionella pluraländelser.