Tysthetsnorm

Bibliotek är inte längre alltid fridfulla oaser. Men nu tas det strid för tysthetsnormen.

Text:

Bibliotek har traditionellt varit en plats där tystnad ska råda. Samtidigt som det kommer uppgifter om att det på vissa bibliotek är så stökigt att de har fått stänga, ändra öppettider eller anlita väktare, finns det debattörer som tar strid för tysthetsnormen. En av dem är Marcus Bohlin på Sundsvalls Tidning: ”Självklart ska man kunna få läs- och studiero på ett bibliotek. Det är bibliotekets bröd och smör, den kärnverksamhet som måste finnas. Och i en sådan miljö måste besökarna visa hänsyn och vara tysta. Det kan handla om att gå undan om man måste prata i sin mobil eller vad det nu är som kan tänkas störa andra. Kalla det gärna för en tysthetsnorm om ni vill. Jag ser det som något positivt och naturligt i en biblioteksmiljö.”