triagetält

I triagetält utvärderas personers vårdbehov.

Text:

Ordet triage började användas i franskan om prioritering av sårade soldater under Napoleonkrigen. De sorterades in i tre grupper efter vårdbehov. Det franska substantivet triage är bildat till verbet trier, ’sortera’. I samband med coronautbrottet uppförde många sjukhus triagetält. Där görs en första bedömning av patienters symtom. Västerviks-Tidningen rapporterar om syftet med det triagetält som inrättats vid entrén till sjukhuset i Västervik: ”Utanför akutmottagningen har man rest ett triagetält där man sorterar ut vilka som behöver karantänvård på sjukhuset. Allt för att smittan inte ska spridas inne på sjukhuset.”