Tonen kan avgöra parets framtid

Text:

Snacka går ju, men tonfallet avgör om relationen verkligen kommer att hålla. För det handlar inte bara om vad man säger, utan hur man säger det.

Och nu kan en dator beräkna förhållandets bärkraft. Amerikanska forskare har under två års tid spelat in samtalen mellan över hundra par hos äktenskapsrådgivare. Därefter har de följt utvecklingen av parens förhållande fem år framåt. Inspelningarna bröts ner i akustiska delar, som tonfall och intensitet, och försågs sedan med etiketterna ”anklagelse” eller ”acceptans”. Genom att analysera båda parters tal, har forskarna skapat en algoritm – en automatisk uträkning – som kan förutse om relationen kommer att bli bättre eller sämre på sikt. Datorprogrammet hade rätt i 79 procent av fallen, vilket är bättre än den bedömning som gjordes av relationsexperterna.