Sverige etta på språktoppen

Text:

Sverige är bäst i Europa på främmande språk enligt en undersökning av det brittiska kursföretaget The knowledge academy. Hela 96,6 procent av svenskarna har kunskaper i minst ett annat språk än svenska. Sämst i ligan är britterna; 65,4 procent av dem medger att de bara talar engelska.
The knowledge academy har tagit del av siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan, som tillhandahåller uppgifter för att man ska kunna jämföra länder och regioner. Siffrorna är från 2019.

Näst efter Sverige i fråga om språkkunskaper kommer Danmark och Lettland. I bägge dessa länder är 95,8 procent av befolkningen två- eller flerspråkig. Därefter följer Litauen med 95,5 procent.

Enligt Will Hazell på sajten news.co.uk har britternas ointresse för främmande språk negativ inverkan på landets affärsmöjligheter – och på befolkningens bildning i stort. Och brexit bidrar inte till att förbättra den situationen.