Svenskan blir frivillig

Text:

I höst försvinner den obligatoriska undervisningen i svenska på vissa skolor i Finland. Eleverna får i stället möjlighet att välja något annat språk. Många skolor väntas erbjuda undervisning i ryska. Just nu förbereder undervisnings- och kulturministeriet hur avskaffandet av skolsvenskan ska genomföras. Det formella beslutet väntas klubbas under våren.