Surr i bakgrunden undanbedes!

Text:

Bakgrundsprat i öppna kontorslandskap är alltid en störande faktor. För den som sitter och skriver är det svårast att behålla koncentrationen när ord och meningar i andras samtal kan urskiljas. Då börjar hjärnan analysera vad som sägs – och det flyttar uppmärksamheten från skrivandet. Något lättare är det att hålla fokus när personer i omgivningen använder ett språk som är okänt för skribenten. Då skapar bakgrundspratet ett sorl som inte är lika distraherande. Men för att kunna skriva effektivt är det nödvändigt med tysta arbetsmiljöer. Det fastslår Marijke Keus van de Poll i en avhandling i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.