superspridare

Superspridaren smittar många personer med covid-19.

Text:

Coronavirusets snabba spridning kan ha orsakats av bland annat superspridare. Det rör sig om personer som inte har känt till eller som har nonchalerat risken för att de själva kan ha smittats. Därefter har de fört smittan vidare genom ett stort antal sociala kontakter. Nyhetsbyrån TT rapporterar om en potentiell superspridare: ”En 70-årig guru har pekats ut som möjlig ’superspridare’ av coronaviruset i Indien. Sikhledaren reste tillbaka hem från virusdrabbade Italien och Tyskland och struntade i karantänen. I stället gav han sig ut för att predika i byar i delstaten Punjab.”