Skrivkrisen har skapat sig själv

Text:

Det finns en särskild textgenre i Sverige: skolkrisgenren. I mängder av debattartiklar upprepas samma sak: dagens studenter kan inte skriva! Och förklaringen är, enligt debattörerna, brister i skolan.

Till slut uppfattas detta som en sanning, trots att påståendena saknar vetenskaplig grund, menar Martin Malmström, forskare vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. Han visar att de senaste decenniernas mediedebatter om skrivande ofta bygger på myter och överdrifter. De är domedagsprofetior.

Martin Malmström har bland annat analyserat tidningsartiklar och läroplaner från 1960-talet fram till i dag. Och mediebilden av ”skrivkrisen” har mer eller mindre sett likadan ut under hela den perioden.

”När kritiken blir så massiv är risken att man glömmer att många studenter skriver utmärkt”, säger Martin Malmström. ”Och om man utgår från att det är kris, söker man ofta lätta lösningar, i form av traditionell färdighetsträning.”

Han varnar för denna ytliga syn på ungas skrivande, som tenderar att krypa in i styrningen av skolan.