Signildstorp väger inte tillräckligt tungt

Text:

Singelstorp förblir namnet på en by utanför Lenhovda. En invånare där skrev till Lantmäteriet att byn i stället borde heta Signildstorp, ett namn som användes under personens uppväxt. Singelstorp har dock varit i bruk åtminstone sedan 1912. Myndigheten anser inte att det finns tillräckligt tunga argument för en ändring.